mesaroskris@gmail.com

+421 910 640 669

Mgr. art. Kristína Mésároš, ArtD. (* 3. február 1981, Šaľa) je slovenská maliarka a výtvarníčka, žije a pracuje v obci Scharndorf v Rakúsku.

Vo svojej tvorbe naratívnym spôsobom vykresľuje vnímanie okolitého sveta. Často je označovaná ako protagonistka magického realizmu, resp. neoromantizmu.

Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium na katedre grafiky a iných médií v ateliéri prof. Vojtecha Kolenčíka.

Kurátorka Miroslava Urbanová opisuje jej tvorbu nasledovne:

Maľby Kristíny Mésároš bývajú častokrát vágne charakterizované ako imaginatívne, či invenčnejšie prirovnávané k (predovšetkým literárnemu) žánru magického realizmu. Špecifické kódovanie jej obrazov v symbolickej rovine prináša dojem tajuplnosti, pálčivej, či pre niekoho uspokojivej nemožnosti presne lokalizovať dané výjavy v čase a v priestore.

Umelkyňa nevytvára žiadne nové mytológie, no operuje s istým repertoárom symbolov a asociácií – aj pomocou názvov obrazov, v ktorých počíta s vkladom predošlej skúsenosti diváka. Pre tento účel s radosťou preberá názvy filmov a zasadzuje ich do nových kontextov krajiny osvetlenej pozoruhodnou explóziou svietivých farieb a figúr – figúrok v nejasných situáciách. Príbehy, ktoré sa dajú odčítať z jej malieb neuzatvára posledný ťah štetca maliarky. Jej obrazy nezostávajú mimo denného chodu vecí. Východiskovým bodom pre ich vznik je vždy skúsenosť autorky s novým prostredím, či novými životnými situáciami – návštevy nových miest, krajín, materstvo… Dajú sa v nich objaviť malé i veľké naratívy, osobné spomienky, či archetypálne scény žitej kolektívnej skúsenosti."[1]

Štúdium

Ocenenia

Výstavy

Samostatné výstavy

Skupinové výstavy

Rezidenčné pobyty / Profesionálne aktivity

Publikácie / Projekty

Medzinárodné veľtrhy

Audio/Video dokumenty / Rozhovory

 • rozhovor pre Televízia Dolný Kubín - výstava Súmrak úsvitu [123]
 • rozhovor pre magazín Les Nouveaux Riches Magazine [124]
 • TV Beskyd/Crears Gallery - V Rožnovské galerii vystavuje své obrazy slovenská malířka Kristína Mésároš [15]
 • Tvorba Kristíny Mésároš - Rádio Regina západ [32]
 • DOT. Gallery - Brunch s umelcom - Kristína Mésároš[125][126][127]
 • Otvorenie DOT. Gallery v Jurkovičovej teplárni[76]
 • Jazdkyne[83]
 • Kristína Mesároš a Tomáš Jetela v DOT.Contemporary Art Gallery[89]
 • Som to čo maľujem - Rozhovor Dub Gallery [128]
 • Pod povrchom[129]
 • Night Watch[130]
 • Rádio Devín - Kultúrny denník[131]
 • 4 ELEMENTS OF INNOVATION / Brussels - budova Justus Lipsius [132]

Externé odkazy